Datenschutzerklärung

PRIVACY VERKLARING

Throwback Classics


Throwback Classics gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven (5617 BD) aan de Torenallee 60-02, hierna te noemen “Throwback Classics ” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Throwback Classics verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Throwback Classics u over de manier waarop Throwback Classics uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Throwback Classics worden aangeboden op www.throwbackclassics.nl.


Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
1. Persoonlijk Throwback Classics gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Throwback Classics past wat u op www.throwbackclassics.nl ziet aan op uw interesses. Throwback Classics gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel Throwback Classics verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.throwbackclassics.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Throwback Classics gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Throwback Classics.

3. Bestelling Voor uw bestelling heeft Throwback Classics uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Throwback Classics verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op www.throwbackclassics.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Throwback Classics uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Throwback Classics dat doet.

4. Uw account In uw account op www.throwbackclassics.nl slaat Throwback Classics onder andere de volgende informatie op: uw naam, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen, reviews die u hebt geplaatst & adres(sen).

5. Klantenservice U kunt e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Throwback Classics registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Throwback Classics gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

6. Nieuwsbrieven u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Throwback Classics heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Throwback Classics samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Throwback Classics meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via Info@throwbackclassics.nl.

7. Klantbeoordeling Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Throwback Classics over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Throwback Classics bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

8. Persoonlijk winkelen Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.throwbackclassics.nl houdt Throwback Classics uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Throwback Classics haar aanbod aan u daarop aanpassen. Throwback Classics gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen.
Lees op https://autoriteitpersoongegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-enpost/cookies#faq meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

9. Verbetering van diensten Throwback Classics Throwback Classics kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor
Throwback Classics uitvoeren, geeft Throwback Classics uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren. 10. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten Throwback Classics gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Throwback Classics uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Throwback Classics uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.


Artikel 2 Doorgifte aan derden
1. Throwback Classics geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door Throwback Classics voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Throwback Classics een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Throwback Classics op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. Throwback Classics maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Throwback Classics ontvangt.


Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@throwbackclassics.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.


Artikel 5 Cookies
1. Het is mogelijk dat Throwback Classics tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.throwbackclassics.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.


Artikel 6 Aansprakelijkheid Throwback Classics
1. Throwback Classics heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Throwback Classics verwerkt ten behoeve van www.throwbackclassics.nl. Throwback Classics accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Artikel 7 Bewaartermijn
1. Throwback Classics bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.throwbackclassics.nl, tenzij Throwback Classics op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1. Throwback Classics behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.throwbackclassics.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.throwbackclassics.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.throwbackclassics.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 11-09-2019.